Informace k broušení bruslí

Broušení bruslí bude probíhat ve čtvrtek dopoledne.

Brusle bude nutné připravit v pondělí po tréninku hokejové přípravky. Všechny brusle najednou odnesou určení rodiče do brusírny ihned po skončení tréninku hokejové přípravky. Ve středu po tréninku družstva 2. třídy odnesou do brusírny určení rodiče zbývající brusle ihned po skončení tréninku družstva 2. třídy. Všechny brusle se z brusírny budou vyzvedávat najednou ve čtvrtek před tréninkem hokejové přípravky a to opět určenými rodiči.

Klíče od brusírny poskytne jeden z trenérů, P. Klepsa nebo M. Hornich

Informace k registraci nových hráčů

Registrace nových hráčů: v hokejové sezoně 2017/2018 budou probíhat registrace nových dětí do ČSLH. Chtěl hych tímto požádat rodiče dětí o návštěvu lékaře za účelem vyšetření dítěte a vystavení zdravotního potvrzení, na kterém musí být uvedena věta "HRÁČ JE ZDRAVOTNĚ ZPŮSOBILÝ HRÁT LEDNÍ HOKEJ". Potvrzení společně s fotografií pasového formátu odevzdejte trenérovi hokejové přípravky - pan Mgr. Miroslav Hornich. Po zaevidování obdrží rodiče "PŘIHLÁŠKU K REGISTRACI", na které je nutné ověřit podpisy a odevzdat opět trenérovi hokejové přípravky.