Informace k broušení bruslí

Broušení bruslí bude probíhat ve čtvrtek dopoledne.

Brusle bude nutné připravit v pondělí po tréninku hokejové přípravky. Všechny brusle najednou odnesou určení rodiče do brusírny ihned po skončení tréninku hokejové přípravky. Ve středu po tréninku družstva 2. třídy odnesou do brusírny určení rodiče zbývající brusle ihned po skončení tréninku družstva 2. třídy. Všechny brusle se z brusírny budou vyzvedávat najednou ve čtvrtek před tréninkem hokejové přípravky. Klíče od brusírny poskytne jeden z trenérů, P. Klepsa nebo M. Hornich

Informace k registraci nových hráčů

Registrace nových hráčů: v hokejové sezoně 2018/2019 budou probíhat registrace nových dětí do ČESKÉHO HOKEJE. K zaregistrování postačí fotografie pasového formátu na jejíž zadní straně rodiče uvedou jméno a příjmení dítěte, adresu bydliště a r.č. Fotografii odevzdejte trenérovi hokejové přípravky - Mgr. Miroslav Hornich. Po zaevidování obdrží rodiče "PŘIHLÁŠKU K REGISTRACI", na které je nutné ověřit podpisy a odevzdat opět trenérovi.