UKONČENÍ PROVOZU ZIMNÍHO STADIONU

Navrácení zapůjčené hokejové výstroje.

Ve čtvrtek 28.3. proběhne poslední trénink hokejové přípravky. V pátek 29.3. bude také poslední trénink 2+1.

V této souvislosti bude probíhat vracení zapůjčené hokejové výstroje. Navrácení zapůjčené výstroje bude možné uskutečnit v předem stanovených termínech, které budou vyvěšeny na nástěnce u šaten hokejové přípravky a družstva 2. třídy nebo po osobní domluvě s panem Klepsou.

Tel. 732 551 707