BRUSLENÍ DĚTÍ S RODIČI hokejové přípravky, družstva 1+2 a 3+4

Informace pro rodiče:

V neděli 3.12.2017 začínáme s programy:

BRUSLENÍ DĚTÍ S RODIČI - Pravidelné bruslení dětí s rodiči. Odkaz:

http://hkmdsumperk.cz/nase-oddily/skola-brusleni/brusleni-deti-s-rodici/informace-pro-rodice

BRUSLENÍ DĚTÍ S RODIČI. URČENO PRO AKTIVNÍ HRÁČE HKMD ŠUMPERK A JEJICH RODIČE

Programu se mohou účastnit děti a jejich rodiče z hokejové přípravky, družstva 1+2 a družstva 3+4.

V souvislosti s tímto programem žádám rodiče o dodržování bezpečnosti. Pro volné bruselní a hru rodičů a dětí bude vymezen prostor hřiště na straně pod světelnou tabulí. Všichni hráči HKMD ŠUMPERK, kteří se programu chtějí účastnit, musí mít kompletní hokejovou výstoj. Rodičům hráčů doporučuji helmu, chrániče holení a loktů!