Úvod

Vážení rodiče,

vítejte na stránkách hokejové přípravky HK MD Šumperk!

Sportování hraje velmi důležitou roli jako prostředek pro realizaci dítěte. Může při něm zažívat chvíle vítězství, porážek, radosti, smutku a únavu po namáhavém tréninku nebo hře. Učí se přitom poznávat sebe samo, své možnosti, okolí, kamarády a pravidla, která je nutné dodržovat. Hodiny strávené na hřišti, v tělocvičně nebo na ledě jsou aktivitami ve volném čase a přispívají k prevenci negativních sociálních jevů, které se stále častěji objevují již u nejmladších dětí. Sportování dětí nelze chápat jako cestu ke zvyšování výkonnosti a přípravy na důležité závody a utkání, ale hlavně jako dlouhodobou výchovnou činnost, na které se podílejí učitelé, trenéři, vedoucí a hlavně rodiče. Na jejím konci by měl stát člověk, kterému sport dal především krásné dětství plné kamarádů a zábavy. Je to cesta, při které lze získávat ohromné množství zážitků a sdílet je s lidmi, kteří sportování milují a pokládají je za nedílnou součást života svého, svých přátel i rodiny. Dovolujeme si vás, rodiče i vaše děti pozvat k účasti na trénincích v hokejové přípravce hokejového klubu Mladí draci Šumperk, který se koná pravidelně na zimním stadionu v Šumperku. Vašim dětem se budou věnovat kvalifikovaní trenéři, vedoucí a zapálení rodiče. Děti budou mít všestrannou sportovní přípravu s možností začlenění se do soutěží organizovaných českým svazem ledního hokeje. Pro děti, které začínají se sportováním v přípravce ledního hokeje, postačí minimální základní výbava: brusle, hokejka, přilba, chrániče kolen popř. loktů, silné, teplé rukavice (nemusí být hokejové) a láhev s pitím.
Hokejové brusle a další části výstroje je možné po předchozí domluvě s panem Klepsou zapůjčit před tréninky přípravky. Pro více informací doporučujeme webové stránky českého svazu ledního hokeje: www.pojdhrathokej.cz